BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 648/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi doradztwa finansowego i pomocy w zakresie finansowania działań termomomodemizacyjnych prowadzonych przez Powiat Poznański.
2. Powołania komisji, przetargowej.
3. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-09-21 10:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-21 10:48
Uchwała Nr 649/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim.
2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Uchwała Nr 650/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Komorniki.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-08-30 12:26
Uchwała Nr 651/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Komorniki.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-08-30 12:44
Uchwała Nr 652/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Buk.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-08-30 12:57
Uchwała Nr 654/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Banery