BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 649/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2004r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim.
2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim.

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca
2) Anna Matuszak
3) Krzysztof Generalczyk
4) Małgorzata Waligórska

5) Stefan Pospieszała

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-08-31 10:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 14:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5249
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 15:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46