BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 657/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2004r.

 

w sprawie: pokrycia kosztów organizacji konferencji dotyczącej wspólnego gospodarowania odpadami.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.01 nr 142, poz. 1592),
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na organizację konferencji pod nazwą: "Międzynarodowa Konferencja Samorządowa. Korzyści wynikające ze wspólnego gospodarowania odpadami. Dlaczego razem?"
2. Konferencja odbędzie się w dniach 16-19 listopada 2004 r. w Poznaniu podczas trwania Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO.
3. Organizatorem konferencji jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - dział 900 rozdz. 90011 - administracji publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W dniach 16-19.11.2004 podczas trwania Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu odbędzie się konferencja dotycząca gospodarowania odpadami pod nazwą: "Międzynarodowa Konferencja Samorządowa. Korzyści wynikające ze wspólnego gospodarowania odpadami. Dlaczego razem?".
Konferencja ma na celu wymianę informacji i doświadczeń omiędzy partnerami projektu - Powiatem Poznańskim, Regionem Hannover i Prowincją Forli' - Cesena dla zwiększenia efektywności i usprawnienia procesu gospodarowania odpadami na terenie Powiatu Poznańskiego. W konferencji uczestniczyć będą: wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Poznańskiego, specjaliści i osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska. Ze strony partnerów zagranicznych uczestnikami konferencji będą również przedstawiciele konsorcjów i firm zajmujących się składowaniem i przetwarzaniem odpadów. Głównym celem konferencji jest przekonanie władz gminnych o słuszności stworzenia Celowego Związku Gmin ds. Gospodarowania Odpadami oraz wykazanie korzyści ekologicznych i ekonomicznych wynikających z prowadzenia wspólnej, jednolitej polityki w zakresie ochrony środowiska. Ze względu na niskie koszty organizacji projekt złożony do Komisji Europejskiej w ramach programu Town Twinning nie zdołał uzyskać dofinansowania, jednakże jako przedsięwzięcie interesujące i ważne dla powiatu, powinien zostać przeprowadzony.
Komisja Ochrony Środowiska wstępnie zadeklarowała chęć finansowania konferencji w kwocie 30.000 zł, ze środków przeznaczonych na edukację ekologiczną. Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-09-14 09:22
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 15:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3344
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 15:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-04 12:33