BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 661/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 września 2004r.
 
w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Kórnik.
Uchwała Nr 662/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 września 2004r.
 
w sprawie:
wyrażenia opinii do Uchwał Zarządu Powiatu w Kościanie dotyczących zmian kategorii dróg.
Uchwała Nr 663/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 września 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-14 10:55
Uchwała Nr 665/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 września 2004r.
 
w sprawie:
ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę kompleksu zabudowanych nieruchomości Powiatu Poznańskiego położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-27 13:40
Uchwała Nr 667/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 września 2004r.
 
w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 668/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 września 2004r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty 200 zł brutto ze środków Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na ufundowanie pucharu Starosty Poznańskiego dla zwycięzcy II Pływackich Mistrzostw Strażaków PSP i OSP miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 669/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 września 2004r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup pucharu i nagród dla uczestników IX Mistrzostw Gminy Rokietnica w kajakarstwie.
Uchwała Nr 670/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 września 2004r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty 6400 zł brutto na koszty zamieszczenia strony promującej Powiat Poznański w publikacji "Wielkopolska - a great idea for business" ze środków Wydziału Promocji.
Uchwała Nr 671/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 września 2004r.
 
w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-10-12 11:25

Banery