BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 674/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 września 2004r.

 

w sprawie: zakupu towarów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01. 142.1592 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami: Dz. U. 02.23.220, Dz. U. 02.62.558, Dz. U. 02.113.984, Dz. U. 02.200.1688, Dz. U. 02.214.1806, Dz. U. 03.162.1568, Dz. U. 02.153.1271, Dz. U. 04.102.1055),
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 70 000 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu według specyfikacji zawartej w załączniku nr 1.

§ 2. Zakupione towary zostaną przekazane w formie darowizny po podpisaniu porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Środki finansowe określone w § 1 będą stanowiły wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego z działu 754, rozdział 7540 (Bezpieczeństwo publiczne, Komendy Powiatowe Policji).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się:
w kwestii zakupów towarów Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego,
w kwestii podpisania Porozumienia i przekazania towarów Kierownikowi Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
w sprawie: zakupu towarów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Środki finansowe w kwocie 70 tys. zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia oraz przekazanie ich dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu co umożliwi realizacje planowanych zadań przez tę jednostkę. Przekazane materiały i wyposażenie Komenda Miejska Policji planuje przeznaczyć na:
- doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001; 2000,
- doposażenie patroli pieszych w sprzęt radiotelefoniczny,
- odnowienie pomieszczeń w komisariatach Policji,
oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem Komisariatów Policji na terenie Powiatu Poznańskiego.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-27 14:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 10:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5981
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-12 10:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-04 13:22