BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 679/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 września 2004r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na remont sal lekcyjnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach współfinansowanego przez Bank Światowy.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg na remont sal lekcyjnych w OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach współfinansowany przez Bank Światowy w ramach Umowy Kredytu Nr 7013 POL z dnia 25 lipca 2000 r. zawartej pomiędzy RP a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Umowy o Finansowaniu z dn. 14.05.2004 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Poznańskim.

§ 2. Powołać komisje przetargową w składzie:
1) Aleksandra Waszak;
2) Anna Matuszak;
3) Maria Pawlicka;
4) Adam Habryło;
5) Adam Siewczyński;
6) Romuald Najdek;

7) Przemysław Wantuch.

§ 3. Zatwierdzić specyfikacje istotnych warunków zamówienia dla Małych Robót stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały opracowana zgodnie z warunkami określonymi przez Bank Światowy.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-28 12:28
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 09:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5904
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-12 10:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 13:36