BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 681/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 września 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych w DPS w Lisówkach.
Uchwała Nr 682/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 września 2004r. 
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi doradztwa finansowego i pomocy w zakresie działań termomodernizacyjnych prowadzonych przez Powiat Poznański.
Uchwała Nr 683/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 września 2004r.
 
  w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 684/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 września 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji Ośrodka Szkolno­-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-11-18 10:08
Uchwała Nr 685/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 września 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komomiki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, powiat poznański województwo wielkopolskie (dopuszczono składanie ofert częściowych, liczba zadań: 10).
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-09-29 12:53
Uchwała Nr 686/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 września 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Swarzędz.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-09-29 13:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-29 13:36
Uchwała Nr 687/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 września 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Mosina.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-09-30 11:31
Uchwała Nr 688/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 września 2004r.
 
w sprawie:
zmiany § 3 Uchwały Nr 542/04 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 31 maja 2004 roku dotyczącej przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 689/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 września 2004r.
 
w sprawie:
podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie".

Banery