BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 691/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia wniosków Komisji ds. stypendium Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 692/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w IV kwartale 2004 roku.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-10-05 14:18
Uchwała Nr 693/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Swarzędz.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-10-06 12:20
Uchwała Nr 694/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-11-04 09:36
Uchwała Nr 695/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim.
Uchwała Nr 696/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2004r.
 
w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, regulaminu komisji konkursowej i powołania jej składu.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-10-07 15:01
Uchwała Nr 697/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2004r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały nr 665/04 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 6 września 2004r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę kompleksu zabudowanych nieruchomości Powiatu Poznańskiego położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo.
Uchwała Nr 698/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2004r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty 1500 zł brutto na koszty zakupu jednej tarczy i trzech pucharów Starosty na Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Bractw Strzeleckich ze środków Wydziału Promocji.
Uchwała Nr 699/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2004r.
 
w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi w dniach 02-03.10.2004 r. na Jeziorze Biezdruchowo.
Uchwała Nr 701/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2004r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania umowy WA 3432/12/2004 zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską działającą pod firmą "Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska" z siedzibą w Poznaniu os. Czecha 122/32.

Banery