BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 707/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji L.O. im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3.
Uchwała Nr 708/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r. 
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2.
Uchwała Nr 709/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę tonerów i atramentów do drukarek i kserokopiarek i faksów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-10-13 14:37
Uchwała Nr 710/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
nieodpłatnego przekazania mebli i wyposażenia L.O. w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-10-20 14:53
Uchwała Nr 711/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawodowego do Policealnego Studium Rachunkowości w Zespole Szkół w Rokietnicy.
Uchwała Nr 712/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty do 5.000 zł brutto ze środków Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 713/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Mała oczyszczalnia ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach".
Uchwała Nr 714/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Murowana Goślina.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-10-14 11:27
Uchwała Nr 715/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Murowana Goślina.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-10-14 11:19
Uchwała Nr 716/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Czerwonak.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-10-14 11:11
Uchwała Nr 717/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia protokołu odbioru pogwarancyjnego robót finansowych ze środków SAPARD w ramach inwestycji pod nazwą "Modernizacja drogi powiatowej nr 329 Murowana Goślina - Kamińsko na odcinku Rakownia - Kamińsko".
Uchwała Nr 718/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 października 2004r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup pucharów na uroczyste zakończenie Ligi wędkarskiej - Wędkarz Wielkopolski w wędkarstwie jeziorowym.

Banery