BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 708/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 października 2004r.

 

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.  Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592) oraz  § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:

- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 2 oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa

 

Cena brutto zł

 

2

 

Euro-Bud sp. z o.o.

 

2.481.841,03

 

3

 

Pomet

 

2.499.894,24

 

 

Środki przewidziane  na realizację zadania:
WPI, nr zadania: VII, Dział 900, Rozdz. 90011 - 574.823,77 zł
Dział 801, Rozdz. 80130 - 172.131,15 zł
Środki do pozyskania ZPORR, Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa - 1.724.470,49 zł.
Projekt DW-I-3-3046/243/2004 nie został rekomendowany do dalszej weryfikacji w celu uzyskania środków z ZPORR.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie zamówienia publicznego nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-10-13 12:49
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 12:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9897
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-13 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 15:17