BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 713/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 października 2004r.

 

w sprawie: upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Mała oczyszczalnia ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.), art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późno zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254),
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Mała oczyszczalnia ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach" dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego:
- Pana Jana Grabkowskiego - Starostę Poznańskiego,
- Pana Tomasza Łubińskiego - I Członka Zarządu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę na przyznanie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Mała oczyszczalnia ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach" do kwoty 50. 000,00 zł. .
Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek, gwarancji oraz emisji papierów wartościowych dokonują dwaj członkowie zarządu wskazani w uchwale przez zarząd. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-10-14 13:46
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 11:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9619
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-13 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24