BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 718/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 października 2004r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup pucharów na uroczyste zakończenie Ligi wędkarskiej - Wędkarz Wielkopolski w wędkarstwie jeziorowym.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.01 Nr 142 poz. 1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przyznaje się środki finansowe w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na zakup pucharów dla uczestników zakończenia Ligi wędkarskiej - Wędkarz Wielkopolski w wędkarstwie jeziorowym, która odbędzie się pod patronatem Starosty Poznańskiego w dniu 17 października 2004 r. na terenie Łowiska Specjalnego Bogucin.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 75095 (promocja powiatu).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Polski Związek Wędkarski, Koło Swarzędz - Zatorze, Centrum Wędkarstwa Swarzędz, ul. Kórnicka 126, zwrócił się z pismem o objęcie patronatem przez Starostę Poznańskiego oraz ufundowania nagrody na uroczyste zakończenie Ligi wędkarskiej - Wędkarz Wielkopolski 2004 w wędkarstwie jeziorowym.
Liga wędkarska - Wędkarz Wielkopolski 2004, odbędzie się w dniu 17 października 2004 r. na terenie Lowiska Specjalnego Bogucin, ul. Zielona 2.
W uroczystym zakończeniu udział wezmą przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Gospodarstwa Rybackiego Bogucin oraz wędkarze z terenu powiatu poznańskiego.
Ponieważ uroczystość skupi wędkarzy z powiatu poznańskiego, będzie to dobra okazja do integracji wszystkich mieszkańców z terenu powiatu i okolic, również będzie to doskonała forma promocji powiatu i podtrzymywania tradycji wędkarstwa.
Dzięki tego typu działaniom informacja o ufundowaniu pucharów przez Powiat Poznański, uroczystości o charakterze ponadgminnym dociera do mieszkańców Powiatu.
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup pucharów.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-10-21 11:54
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 09:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9621
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-13 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24