BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 738/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 października 2004r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup pucharu na Jesienny Turniej Służb Mundurowych w halowej piłce nożnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01 nr 142 poz. 1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się środki finansowe w wysokości 200 zł (słownie: dwieściezłotych), na zakup  pucharu dla uczestników Jesiennego Turnieju Służb Mundurowych w halowej piłce nożnej.
2. Turniej odbędzie się w dniu 7 listopada 2004 r. na hali w Dopiewie.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 75095 (promocja powiatu).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:

- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwrócił się z pismem o objęcie patronatem przez Starostę Poznańskiego oraz ufundowania pucharu na Jesienny Turniej Służb Mundurowych w halowej piłce nożnej.

Turniej, odbędzie się w dniu 7 listopada 2004 r. na hali sportowej w Dopiewie. W turnieju udział wezmą przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Szkoły Aspirantów, Żandarmerii Wojskowej, Pogotowia, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie oraz pracownicy Urzędu Gminy Dopiewo i Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Uroczystość będzie dobrą okazją do integracji mieszkańców z terenu powiatu i doskonałą formą promocji powiatu. Dzięki tego typu działaniom, informacja o ufundowaniu pucharu przez Powiat Poznański dotrze do mieszkańców Powiatu. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup pucharu.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-10-29 10:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7367
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-11-22 14:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:51