BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 739/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 października 2004r.

 

w sprawie: pokrycia kosztów występu artystycznego Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Poznaniu podczas koncertu charytatywnego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. m B, poz. 123 ze. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 3.000 zł (słownie: trzytysiącezłotych) na pokrycie kosztów występu artystycznego Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej podczas koncertu, którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz Hospicjum Palium.
2. Koncert odbędzie się w dniu 7 listopada 2004 roku w Auli UAM w Poznaniu.      

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 13 października 2004 roku Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur wystąpiło z prośbą o pokrycie kosztów występu Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego podczas koncertu, który odbędzie się w dniu 07.11.2004 r. w Poznaniu w Auli DAM. Dochód z tego koncertu zostanie przeznaczony na szczytny cel - udzielenie pomocy finansowej Hospicjum Palium. W koncercie zadeklarowali się wziąć udział poza Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Poznaniu - Natalia Niemen, Mieczysław Szcześniak oraz zespół Trzecia Godzina Dnia.
Hospicjum Palium to niewielki Oddział, który stanowi niewystarczającą bazę łóżkową dla pacjentów z terenu Poznania i Powiatu Poznańskiego. Zwiększająca się stale liczba osób oczekujących na miejsce w Hospicjum skłania do podjęcia inicjatywy przystosowania dodatkowych pomieszczeń w Hospicjum na potrzeby oddziału i powiększenia liczby łóżek.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-10-29 11:14
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6802
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-11-22 14:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14