BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 744/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 pażdziernika 2004r.

 

w sprawie: pokrycia kosztów druków promocyjnych i reklamowych potrzebnych do przygotowania koncertu charytatywnego na rzecz dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142  poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.),
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na pokrycie kosztów druków promocyjnych i reklamowych potrzebnych do przygotowania koncertu, którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.
2. Koncert odbędzie się w dniu 20 listopada 2004 roku w Auli UAM w Poznaniu.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:

- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 5 października 2004 roku Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, zwróciła się z prośbą o pokrycie kosztów koncertu charytatywnego na rzecz dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.
Koncert charytatywny odbędzie się w dniu 20 listopada 2004 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W koncercie udział wezmą Ireneusz Krosny i kwartet smyczkowy MoCarta. Celem koncertu jest rozpropagowanie idei pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz zapoznanie mieszkańców Powiatu Poznańskiego z działalnością Fundacji.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-12-01 09:06
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 15:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6820
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-11-22 14:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21