BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 753/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 października 2004r.

 

w sprawie: zakupu nagród dla laureatów Konkursu Recytatorskiego "Wpisani w historię".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów zakupu nagród dla laureatów Konkursu Recytatorskiego "Wpisani w historię".
2. Konkurs recytatorski "Wpisani w historię" odbędzie się 9 listopada 2004 w Kórniku.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 25 października 2004 roku Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Kórniku zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagród dla laureatów Konkursu Recytatorskiego "Wpisani w historię". Jest to już czwarta edycja tego konkursu. Konkurs skierowany jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Poznańskiego. Ma na celu rozwijanie poczucia więzi narodowych oraz szerzenie i pielęgnowanie wartości patriotycznych.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-12-01 09:50
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 10:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7252
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-15 11:46
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20