BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 752/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 października 2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Podgórnej 12 pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, a Zespołem Szkół Nr 2 w Swarzędzu.

Na podstawie art. 47 ust. 1 art. 48 w związku z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami),
Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Zespołowi Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu nieruchomością, położoną w Swarzędzu przy ul. Podgórnej 12, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 3311 o pow. 128 m2, zapisana w KW Swarzędz t 6 k. 133 oraz działki nr 838 o pow. 3648 m2 i działki nr 839 o pow. 2550 m2 zapisane w KW 13100.

§ 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie na ustanowienie prawa trwałego zarządu Zespołowi Szkół Nr 2 w Swarzędzu (dotychczas z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Niezłomnych 1), nieruchomością opisaną w § 1.

§ 3. Zarząd Powiatu Poznańskiego orzeknie w drodze decyzji o przekazaniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Dyrektor Zespłu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu pismemz dnia 18 października 2004 r. wystąpił do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Podgórnej 12, stanowiącej działkę nr 3311 o pow. 128 m2, zapisaną w KW Swarzędz T 6k133 oraz działki o nr 838 o pow. 3648 m2, 839 o pow. 2550 m2, zapisane w KW 13100. Przedmiotowa nieruchomość przekazana została Zespołowi Szkół Nr 1 w Swarzędzu w trwały zarząd zgodnie z prawomocną decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego nr GN. 7224/17/99 z dnia 6 lipca 2001 r. Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu rozpocznie działalność w nowym obiekcie na os. Mielżyńskiego 5a w Swarzędzu.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części jeżeli stała się dla niej zbędna. Wygaśnięcie prawa trwałego zarządu nieruchomością powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.
Pismem z dnia 18 października 2004 r. nr ZAznr 2/252/04 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu (dotychczas z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Niezłomnych 1) wystąpił do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości, położonej w Swarzędzu przy ul. Podgórnej 12, stanowiącej działki nr 3311, 838, 839.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może orzec, w drodze decyzji, o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek, złożony za zgodą organów nadzorującyh te jednostki. W decyzji, o której mowa w ust. 1, orzeka się o wygaśnięciu trwałego zarządu, dotychczas sprawowanego przez jednostkę organizacyjną i jego ustanowieniu na rzecz jednostki organizacyjnej wnioskującej o przekazanie (art. 48 ust. 2). Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (art. 45 ust. 3).
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-12-02 11:49
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 10:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7199
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-15 11:46
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35