BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 746/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 października 2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody Przedsiębiorcy "HAVE" Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Sp. z o.o. z siedzibą 59-220 Legnica ul. Działkowa 38 na ułożenie linii światłowodowej na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym( Dz. U. Nr 142 z 2001 r, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01. 1999r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę Przedsiębiorcy "HAVE" Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Sp. z o.o. z siedzibą 59-220 Legnica ul. Działkowa 38 na ułożenie linii światłowodowej na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18.
2. Linia, o której mowa w ust. 1 Uchwały zostanie wykonana zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę projektem.

3. W związku z wykonaniem prac, o których mowa w ust. 1 Uchwały Wykonawca jest zobowiązany do:
a) przywrócenia fragmentu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego do stanu pierwotnego,
b) prowadzenia robót zarówno przy granicy nieruchomości Powiatu (tzn. przeprowadzenie linii w osi chodnika) jak i bezpośrednio na działce 128/6 z zachowaniem należytej staranności, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przy jednoczesnym zminimalizowaniu uciążliwości wynikających z prowadzonych robót zarówno w stosunku do interesantów jak i pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Przedsiębiorca "Have" - Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Spółka z o.o. z siedzibą ul. Działowa 38, 59 - 220 Legnica zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 16 września 2004 r. z wnioskiem w sprawie uzgodnienia projektowanej linii światłowodowej na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego.
Zgodnie z projektem linia światłowodowa przebiegać będzie wzdłuż w/w nieruchomości w osi chodnika /będącego w Zarządzie Dróg Miejskich/ natomiast jedynie jej nieznaczny fragment będzie przebiegać przez teren Powiatu Poznańskiego /w części doprowadzającej światłowód do budynku SP/.
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa linii światłowodowej w relacji Sochaczew - Poznań - Szczecin - Gdańsk jest częścią budowy ogólnopolskiej sieci optycznej, realizowanej w ramach programu PIONIER "Polski Internet Optyczny ­Zaawansowanie, Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego" pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Informacji ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do internetu społeczeństwu, a także administracji rządowej i samorządowej.
W związku z powyższym zasadnym jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie w/w linii przez nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego zgodnie z załączonym projektem.
W związku z prowadzonymi pracami należy zobowiązać Wykonawcę do:

* przywrócenia fragmentu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego do stanu pierwotnego,

* prowadzenia robót zarówno przy granicy nieruchomości Powiatu (tzn. przeprowadzenie linii w osi chodnika) jak i bezpośrednio na działce 128/6 z zachowaniem należytej staranności, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przy jednoczesnym zminimalizowaniu uciążliwości wynikających z prowadzonych robót zarówno w stosunku do interesantów jak i pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-03 10:42
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 11:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7187
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-15 11:46
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40