BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 755/2004
Zarzadu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Rokietnica.
Uchwała Nr 760/2004
Zarzadu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2004r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty 4000 zł brutto ze środków Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury na współuczestnictwo w wydaniu jubileuszowej jednodniówki pisma "Ośmiornica" uczniów VIII LO w Poznaniu.
Uchwała Nr 761/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia listy studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego z EFS w Powiecie Poznańskim.
Uchwała Nr 762/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 listopada 2004r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty 3000 zł brutto ze środków Gabinetu Starosty na zakup aparatu cyfrowego z okazji obchodzonego 5-lecia dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Banery