BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 775/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 listopada 2004r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę nr 180/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Ewie Dalc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych powiatu. Nowy regulamin zastępuje dotychczasowy, który został przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 180/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r.
W niniejszym regulaminie zostały ujęte prawa i obowiązki mieszkańca Domu, które dotychczas były zawarte w dokumencie wewnętrznym wydanym w drodze zarządzenia dyrektora pt. "Karta Praw i Obowiązków Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach". Dokonane zmiany w strukturze organizacyjnej placówki mają na celu racjonalizację zatrudnienia, a co za tym idzie obniżenie kosztów działalności,a ponadto zmiana regulaminu organizacyjnego jest podyktowana wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-12-02 10:40
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 11:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5969
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 11:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21