BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 785/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2004r.

 

w sprawie: przyznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. o  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Regulaminu Nagród dla Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powia Poznański (Uchwała Nr XII/107/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26.10.1999 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody pieniężnej w wysokości: (brutto).

§ 2. 1. Halina Kalisz - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku 2.000,-zł
2. Magdalena Fręśko - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie 2.000,-zł
3. Przemysław Jankiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 2.500,-zł
4. Piotr Choryński - dyrektor Zespołu Szkól Nr 2 w Swarzędzu 1.120,-zł
5. Wojciech Kaczmarek - dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władycława Zamoyskich w Rokietnicy 1.500,-zł
6. Maria Tomaszewska - dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach 2.000,-zł
7. Bożena Mazur - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie 1.000,-zł
8. Barbara Antoniewicz - nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu 1.500,-zł
9. Anna Baranowska - nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu 1.500,-zł
10. Gabriela Herkt - psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu 1.500,-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu - panu Janowi Grabkowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego Nr XII/107/99 z dnia 26.10.1999 roku upoważnia Zarząd Powiatu Poznańskiego do decydowania w sprawie przyznawania  nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Zgodnie z pkt 5 regulaminu Nagród dla Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański (zał. Nr 1 do ww. Uchwały) propozycja wysokości nagród wymaga zaopiniowania przez Komisję Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego.
W dniu 23.11.2004 roku Komisja jednogłośnie pozytywnie ustosunkowała się do propozycji Zarządu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-12-07 13:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 12:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7430
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 12:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40