BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 790/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2004r.

 

w sprawie: upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.), art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254),
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach" dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego:
Pana Jana Grabkowskiego - Starostę Poznańskiego,
Pana Tomasza Łubińskiego - I Członka Zarządu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę na przyznanie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach" do kwoty 150000,00 zł. w latach 2004 i 2005 (w tym w 2004 r. 16 850 zł).
Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek, gwarancji oraz emisji papierów wartościowych dokonują dwaj członkowie zarządu wskazani w uchwale przez Zarząd. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-09 12:15
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 11:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7448
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 12:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56