BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 797/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Kostrzyn.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-28 12:47
Uchwała Nr 798/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów występu artystycznego Jarosława Wajka pt. "Jutro jest ... wtedy pochylasz się nad sobą" podczas dwóch koncertów w Swarzędzu.

Uchwała Nr 799/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Kórniku, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kórnik, arkusz mapy 4, działka nr 381 o pow. 1.627 m2.

Uchwała Nr 800/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia dla potrzeb KMP w Poznaniu oraz komisariatu policji w Tarnowie Podgórnym.
Uchwała Nr 801/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie 10 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem, części komputerowych i drukarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uchwała Nr 802/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w trybie zapytania o cenę.
Uchwała Nr 804/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody Przedsiębiorcy Jerzemu Olejniczakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Instalacyjnych - Olejniczak Jerzy z siedzibą 61-569 Poznań ul. Wierzbięcice 13 na dokonanie czynności polegających na zakupieniu, dostawie i montażu grzejników w budynkach mieszkalnych na terenie Domu Opieki Społecznej w Lisówkach.
Uchwała Nr 805/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody Przedsiębiorcy Janowi Popławskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski z siedzibą w Poznaniu os. Czecha 66/7 na wykonanie robót polegających na wymianie podłogi w pomieszczeniu wynajmowanym przez Prokuraturę Okręgową w budynku stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
Uchwała Nr 806/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Banery