BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 800/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia dla potrzeb KMP w Poznaniu oraz komisariatu policji w Tarnowie Podgórnym.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy P.P.U.H. "PLUS" sp. z o.o. Poznań, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zaoferowała realizację zadania za cenę:
1) część I - dostawa 2 zestawów komputerowych dla potrzeb KMP w Poznaniu ­11.511,92 zł brutto;
2) część IV - dostawa zestawu komputerowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym - 5.805,98 zł brutto.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych złożono 2 oferty:

 

Nr

 

nazwa

 

Cena cz I

 

Cena cz II

 

Cena cz III

 

Cena cz

 

oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

1

 

IST wlkp sp. z o.o.

 

10.449,30

 

Brak oferty

 

Brak oferty

 

5.302,12

 

 

 

 

 

brutto

 

 

 

 

 

brutto

 

2

 

PLUS sp. z

 

11.511,92

 

Brak oferty

 

Brak oferty

 

5.805,98

 

 

 

 

 

brutto

 

 

 

 

 

brutto

 

 

 Wybrano ofertę nr 2 w części I i IV

Oferta nr 1 w części I i IV została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. ponieważ nie spełniła wymagań siwz.
Postępowanie w części II i III zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p., ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-28 10:55
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 15:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5447
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 15:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15