BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 811/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
udostępnienia sali sesyjnej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 812/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 814/2004
Zarząd Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Banery