BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 812/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2004r.

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego do opracowania i wprowadzenia w kierowanych jednostkach regulaminu udzielania zamówień publicznych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Wprowadzenie wewnętrznych regulaminów ma na celu przestrzeganie zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane. Każdy kierownik jednostki jest zobligowany do opracowania, wdrożenia i przestrzegania w danej jednostce organizacyjnej regulaminu udzielania zamówień publicznych, uwzględniającego w szczególności zasady i tryb pracy komisji przetargowej.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-01-03 15:18
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 16:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3974
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 16:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56