BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 816/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2004r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 692/2004 z dnia 27.09.2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w IV kwartale 2004 roku.
Uchwała Nr 817/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na budowę Sali sportowej z zapleczem i boiskami sportowymi Szkoły Średniej w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a - III etap.
Uchwała Nr 818/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
nieodpłatnego przekazania sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zakupionego przez Powiat Poznański.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-01-21 12:51
Uchwała Nr 819/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 2.000 zł na organizację Świątecznego Turnieju Koszykówki I i II Ligi o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 820/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
odstąpienia od zakupu zestawu komputerowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.
Uchwała Nr 821/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.

Banery