BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 820/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2004r.

 

w sprawie: odstąpienia od zakupu zestawu komputerowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odstąpić od zakupu zestawu komputerowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym za kwotę 5.805,98 zł brutto od firmy PLUS sp. z o.o., Poznań ul. Gajowa 6 na podstawie art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zestaw komputerowy dla potrzeb Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym zakupiono w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych. Zarząd Powiatu Poznańskiego Uchwałą Nr 800/2004 z dnia 6.12.04 podjął decyzję o wyborze oferty firmy PLUS sp. z o.o. w części IV za kwotę 5.805,98 zł brutto.
Na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Okolicznością przemawiającą za odstąpieniem od dostawy zestawu komputerowego, jest zakup radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym. Z uwagi na brak środków na zakup zestawu komputerowego i radiowozu, zamawiający odstępuje od zakupu zestawu komputerowego, w celu dokonania zakupu radiowozu.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-30 11:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 16:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5435
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44