BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 823/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 grudnia 2004r.

 w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p. z.o.z. oraz powołania likwidatora.

 Uchwała nr 824/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 grudnia 2004r.

 w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2005r.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-01-07 09:02
Uchwała Nr 825/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Suchy Las.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-31 13:26
Uchwała Nr 826/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 grudnia 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i innych publikacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych.

Banery