BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 823/2004

 ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p. z.o.z. oraz powołania likwidatora.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku § 2 i § 5 Uchwały nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/294/2002 r. Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r., uchwałą Nr X/79/II/2003 r. Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 r., uchwałą Nr XIV/108/II/2003 r. Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. i uchwałą Nr XXIII/213/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w związku z § 4 uchwały Nr XLV/307/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia majątku trwałego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 1067/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 września 2002 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p. z.o.z. oraz powołania likwidatora, zmienionej uchwałą Nr 25/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 grudnia 2002 r., uchwałą Nr 134/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r., uchwałą Nr 200/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. i uchwałą Nr 552/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 7 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Koszty wynagrodzenia likwidatora obciążają koszty likwidacji Szpitala i będą na bieżąco przenoszone na Szpital w drodze noty obciążeniowej wystawianej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu."
2) pkt 9 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
"9. Zgłoszenie Wojewodzie wniosku o wykreślenie z rejestru S. P. Z O. Z oraz złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zakończenie likwidacji."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Ewie Dalc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:
Wobec powyższego koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w treści uchwały nr 1067/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 września 2002 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora.
Uchwałą Nr XXIII/213/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26.11.2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala" Puszczykowo" s.p.z.o.z. w nie publiczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji przesunięto termin likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2006 r. Powodem przedłużenia likwidacji Szpitala jest konieczność uregulowania zadłużenia Szpitala poprzez doprowadzenie do końca będących w toku procesów sądowych, przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych wszczętych przeciwko Szpitalowi oraz uregulowanie spraw bieżących, w tym umów i innych stosunków prawnych wiążących Szpital w likwidacji.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-31 11:21
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 08:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6771
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26