BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 824/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2005r.

 

Na podstawie art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r, Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych realizacji wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Zgodnie z art. 35a ust. 2 pkt. 3 cyt. ustawy kierownik jednostki organizacyjnej w formie pisemnej ustala procedury wewnętrznej kontroli finansowej w jednostce:

Kontroli ze strony zarządu jednostki samorządu terytorialnego podlega w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych (art. 127 ust. 3 cyt. ustawy).

 

Projekt uchwały przewiduje przeprowadzenie przez Zespół Kontroli w 2005 r:

a) kontroli problemowych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu w zakresie wydatkowania w okresie I półrocza 2004 r. środków publicznych w paragrafie 4210,

 

b) kontroli kompleksowej w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu obejmującej całokształt działalności finansowej jednostki w 2004 r.,

 

c) kontroli problemowych w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych i stosowania procedur zamówień publicznych w 2004 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz w okresie II półrocza 2004 r. i w 2005 r. w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

 

Po zakończeniu kontroli problemowych opracowane zostaną zbiorcze dokumentacje dot. ich przebiegu i efektów. W dokumentacjach ujęte zostaną m. in. informacje o zaawansowaniu realizacji obowiązku corocznej kontroli 5% wydatków każdej jednostki.

W związku z koniecznością realizacji wyżej powołanych przepisów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-01-06 14:47
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 08:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6770
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26