BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 756/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 i 9 listopada 2004r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów orgaznizacji spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej, Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego oraz Zarządu Powiatu Poznańskiego z dyrektorami szkół i placówek.
Uchwała Nr 757/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 i 9 listopada 2004r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 2.355 zł na organizację szkolenia dla Przewodniczących Rad Gmin Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 759/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 i 9 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska z siedzibą oś. Czecha 122/32, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z remontem sal lekcyjnych w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Banery