BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 830/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów organizacji "VI Powiatowego Kolędowania" w Buku.

Uchwała Nr 831/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2005r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych Panu Markowi Nowickiemu do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Poznańskiego w ustalonym poniżej zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

Uchwała Nr 832/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2005r. 

w sprawie:
Wprowadzenia zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 833/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2005 roku 

w sprawie:
Wyrażenia zgody na zakup tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego w trybie art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr 834/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 stycznia 2005r. 

w sprawie:
wprowadzenia Rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2005.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-02-17 10:36

Banery