BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 830/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 stycznia 2005r.

w sprawie: pokrycia kosztów organizacji "VI Powiatowego Kolędowania" w Buku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na pokrycie kosztów organizacji "VI Powiatowego Kolędowania" w Buku w dniu 22 stycznia 2005 r.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański – Marek Woźniak

Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Powiatowe Kolędowanie od lat gromadzi mieszkańców Powiatu Poznańskiego na wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek. Uczestniczy w niej corocznie kilka powiatowych chórów. Impreza odbywa się już po raz szósty. Spotkania chórów z Powiatu Poznańskiego w bukowskiej Farze kontynuują zwyczaj kolędowania, a wspólny śpiew akcentuje przywiązanie do lokalnej wspólnoty. Jest to zatem wydarzenie kulturalne o dużej randze, integrujące społeczność powiatową. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.


Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-01-25 09:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-20 08:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4194
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 13:32
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-08 15:18