BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 848/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 stycznia 2005r. 

w sprawie:
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-26 08:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-17 13:48
Uchwała Nr 849/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 stycznia 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę gadżetów prmocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.

Załączniki do Uchwały Nr 849/05

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-17 14:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-27 08:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-17 14:10

Uchwała Nr 850/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 stycznia 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na: l. druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego, 2. druk listowników, kopert oraz teczek i wizytówek zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego; 3. projekt oraz druk ulotek promocyjnych Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.

Załączniki do Uchwały Nr 850/05

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-18 08:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-27 08:17
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-02-07 14:48

Uchwała Nr 851/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 stycznia 2005r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pobiedziska.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-26 13:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-18 09:03

Banery