BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 848/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 17 stycznia 2005r.

 
w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę nr 198/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Ewie Dalc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

-Tomasz Łubiński


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określa regulamin organizacyjny jednostki uchwalany przez Zarząd Powiatu Poznańskiego.

Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz postanowienia nowej ustawy spowodowały zmiany w strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy jak również w zakresie zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym jednostki.

Nowy regulamin zastępuje dotychczasowy przyjęty uchwałą Nr 198/2003 r. Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2003 roku, dostosowany on jest do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99, poz. 1001).

Zdefiniowane w nowej ustawie zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ujęte w nowym regulaminie dotyczą w szczególności:

- zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej w odniesieniu do świadczeń dla bezrobotnych,

- prawa w zakresie swobodnego przepływu pracowników między państwami UE,

- udziału w sieci europejskich służb zatrudnienia tzw. sieci EURES, obejmujących w szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy RP oraz państw europejskich realizowane m.in. przez publiczne służby zatrudnienia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

Członek Zarządu
Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-01-20 13:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 08:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4597
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-22 08:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46