BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 849/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 17 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę gadżetów prmocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) oraz  §21 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawe gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego.

 

§ 2. Zatwierdzić siwz stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Tomasz Grudziak;

3) Anna Matuszak;

4) Marta Banaszewska;

5) Adam Habryło.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

-Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-01-26 10:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 08:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4602
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-22 08:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56