BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 850/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia  17 stycznia 2005r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na: 1. druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego, 2. druk listowników, kopert oraz teczek i wizytówek zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego; 3. projekt oraz druk ulotek promocyjnych Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r, poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych (3 części) na:
1) Część I - skład, łamanie i druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego,

2) Część II - druk listowników, kopert oraz teczek i wizytówek zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego,

3) Część III - projekt oraz druk ulotek promocyjnych Powiatu Poznańskiego (promocja powiatu,   sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji).
 

§ 2. Zatwierdzić siwz stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:
1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Tomasz Grudziak;

3) Anna Matuszak;

4) Marta Banaszewska;

5) Adam Habryło.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

-Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-07 14:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 08:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4599
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-22 08:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46