BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 Uchwała Nr 836/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów zamieszczenia informacji prommocyjnych z Powiatu Poznańskiego na łamach gazet gminnych.

 

Uchwała Nr 837/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów występu artystycznego Jarosława Wajka pt."Jutro jest...wtedy pochylasz się nad sobą" podczas dwóch koncertów.
Uchwała Nr 838/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego z
dnia 10 stycznia 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na organizację III edycji konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości.
Uchwała Nr 839/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r.
 
w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Uchwała Nr 840/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r. 

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę artykułó biurowych, papieru, tonerów i atramentów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 841/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, arkusz mapy 10 działka nr 878/4, KW nr 177.418. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-02-09 11:44

Uchwała Nr 842/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r.
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-02-08 12:33
Uchwała Nr 843/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r.

w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów uprawnionych na rok 2005.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-02-08 12:14
Uchwała Nr 844/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r.

w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu oświaty.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-27 11:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-17 10:43

 
Uchwała Nr 845/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r.
 
w sprawie:
zlecenia Przedsiębiorcy Janowi Popławskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski z siedzibą: os. Czecha 66/7 wykonania robót dodatkowych i uzupełniających w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/09/2004 z dnia 21 lipca 2004 r.

 

 

 

Uchwała Nr 846/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r.

w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-02-11 12:32
Uchwała Nr 847/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 stycznia 2005r.
 
w sprawie:
podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie"

Banery