BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 

UCHWAŁA NR 838/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2005r.


w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na organizację III edycji konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142 poz. 1592)  Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:


§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji (ogłoszenia w radio, telewizji, prasie, druk plakatów, ulotek, teczek okolicznościowych, organizację gali finałowej, pokrycie części kosztów wynajmu od MTP stoisk wystawienniczych przeznaczonych dla laureatów z terenu Powiatu Poznańskiego) III edycji konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości".

 

§ 2.

Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 75095 administracji publicznej.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

-Tomasz Łubiński


Uzasadnienie:

Dnia 8 grudnia 2004 roku Starosta Poznański oraz Prezydent Miasta Poznania - jako współorganizatorzy konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji III i IV edycji konkursu, w którym postanawiają, że patronat nad III edycją pełni Starosta Poznański.

W ramach patronatu nad edycją konkursu w roku 2005 Starosta Poznański zobowiązuje się m.in. do pokrycia kosztów promocji konkursu i jego laureatów oraz obsługi organizacyjnej Gali Finałowej.

Głównym celem konkursu hest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez stworzenie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów. Stanowi on także jedną z form promocji Powiatu Poznańskiego poprzez rozwijanie wspólpracy z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i urzędami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.


Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2005-01-24 13:31
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-26 14:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7696
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-01-27 07:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-24 13:58