BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 847/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie"

 

 

Na podstawie §2 i §4 uchwały nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna oraz §1 pkt 9 uchwały Nr XXIV/224/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o.o. z kwoty 4.575.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 4.635.000 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści pięć złotych) to jest o 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakłądowego następuje poprzez utworzenie 60 (słownie: sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy. Udziały zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika wkładem pieniężnym.

2. Po dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.635.000 złotych (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści pięć złotych) i składa się z 4.635 (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

 

§ 2.

Księga udziałów spólki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o.o. prowadzona jest przez Kancelarię Prawną mecenasa Jacka Masioty.

 

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w paragrafie 1 pochodzą z budżetu Powiatu (dział 851, rozdział 85195) ze środków niewygasająych z upływem roku budżetowego 2004.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

-Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Rada Miasta Mosiny przyznała powiatowi poznańskiemu pomoc finansową w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie sp. z o.o. z tego 50.000 zł na zakup ultrasonografu, a 10.000 zł na zakup wyposażenia dla odziału opieki paliatywnej.

Zarząd Powiatu działając na podstawie upoważnienia Rady Powiatu podniósł kapitał zakładowy spólki o kwotę 60.000 zł poprzez utworzenie 60 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy. Kapitał zakładowy po zmianie wynosi 4.635.000 zł. Umowa spółki pozwala na podwyższenie kapitału zakłądowego spółki do 100.000.000 zł bez konieczności zmiany umowy. Środki Szpital jest zobowiązany wydać na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-01-26 12:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-27 07:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8417
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-01-27 07:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-18 15:19