BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 846/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póżn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Zarząd Powiatu Poznańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2005.

2. Wzór komunikatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

-Tomasz Łubiński

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Poznańskiego zobowiązany jest do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.

W dniu 21 grudnia 2004 roku Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę nr XXIV/215/II/2004 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005.

Aby spełnić wymogi ustawy podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2005-02-10 12:24
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-27 07:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8207
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-01-27 07:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-16 13:41