BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 852/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 stycznia 2005r.


 w sprawie:
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-03 09:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-18 09:16

 Uchwała Nr 853/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 stycznia 2005r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Swarzędzu, arkusz mapy 10, działka 878/4.

Uchwała Nr 854/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 stycznia 2005r. 

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zakupionego przez Powiat Poznański.
Uchwała Nr 855/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 stycznia 2005r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem budynku parterowego wolnostojącego przy ul. Kraszewskiego obręb Jeżyce arkusz mapy 14 nr działki 128/6.

Uchwała Nr 856/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 stycznia 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na budowę Sali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami sportowymi zewnętrznymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego - III etap.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.

Załączniki do Uchwały Nr  856/05

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-09-19 08:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-27 09:33
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-02-07 12:03

Uchwała Nr 857/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 stycznia 2005r.


w sprawie:
przeznaczenia kwoty 1.000 zł na zakup nagród rzeczowych dla finlistów VI Wielkopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego w Miłosławiu.
Uchwała Nr 858/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 stycznia 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 1.000 zł na zakup nagród, wykonanie napisów na koszulkach oraz opłatę wpisowego za udział reprezentacji powiatu w VI Samorządowych Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady.

Uchwała Nr 859/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 stycznia 2005r.

  w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na koszty związane z orgaznizacją eliminacji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce na szczeblu powiatowym.

Banery