BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 852/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2005r.


w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami.) w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, ze zmianami.), po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu poznańskiego oraz samorządu aptekarskiego, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się pani Ewie Dalc - członkowi Zarządu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

W świetle art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala zarząd powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Proponowany rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu poznańskiego został zaopiniowany przez wójtów i burmistrzów gmin oraz przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską w Poznaniu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu
Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-03 09:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 08:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6691
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 11:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44