BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 853/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2005r.
 

w sprawie: Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Swarzędzu, arkusz mapy 10, działka 878/4.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

 Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór oferty Pani Teresy Prył ........................*, Poznań., która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zaoferowała reazlizację zadania za cenę 1.195,60 brutto.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego 1 nieruchomości położonej w Swarzędzu, arkusz mapy 10, działka 878/4 złożono 4 oferty:

 

Nr oferty

Nazw

Cena brutto

1

Andrzej Woźniak

3.050,00

2

Teresa Prył

1.195,60

3

Michał Kosmowski

2.196,00

4

Elżbieta Jakóbiec

4.270,00


Oferta nr 3 nie spełnia wymagań formalnych i została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p. Wybrano ofertę nr 2.
 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak
 

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-07 12:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 11:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6738
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 11:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20