BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 863/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2005r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.01.142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.03.118.1112, ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani .................................*, nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący,

2. ............................... - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Członek Komisji,

3. Bożena Mazur - dyrektor SOS-W w Mosinie - Członek Komisji,

4. Izabela Lorenz - ekspert - Członek Komisji,

5. Anna Rauk - ekspert - Członek Komisji.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:
Nauczyciel kontraktowy występujący o przeprowadzenie egzaminu spełnił wymagania jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński 


*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-10 10:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 12:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10768
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 12:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 10:45