BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 865/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2005r.
 


w sprawie:  1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. Zatwierdzić siwz stanowiącą załącznik do nieniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:
1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Marek Jóźwiak;

3) Anna Matuszak;

4) Wanda Ignatowicz;

5) Adam Habryło.


§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-24 10:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 12:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10801
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 12:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26