BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 861/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2005r.


w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005.
 

Na podstawie: art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) oraz §3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077)  Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005 przyjmując jako podstawę tego planu kwotę dotacji przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 6.319.533 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) i ustala:1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.319.533 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.154.900 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.954.333 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 170.300 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł.

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.453.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-24 10:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 08:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10802
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 12:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26