BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 864/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2005r.


w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie".


Na podstawie: § 2 i § 4 uchwały nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o.o. z kwoty 4.635.000 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.635.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) to jest o 1.000.000 zł (słownie: milion złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez utworzenie 1 000 (słownie: tysiąc) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy. Udziały zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika, wkładem pieniężnym.2. Po dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.635.000 złotych (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) i składa się z 5.635 (słownie: pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 2. Księga udziałów spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o.o. prowadzona jest przez Kancelarię Prawną mecenasa Jacka Masioty.

§ 3. Środki finansowe, o których mowa w paragrafie 1 pochodzą z budżetu Powiatu (dział 851, rozdział 85195).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna oraz na podstawie uchwały Nr XXV/228/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu poznańskiego na rok 2005 podniósł kapitał zakładowy spółki o kwotę 1.000.000 zł poprzez utworzenie 1000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy. Kapitał zakładowy po zmianie wynosi 5.635.000 zł. Umowa spółki pozwala na podwyższenie kapitału zakładowego spółki do 100.000.000 zł bez konieczności zmiany umowy.

Podniesienie kapitału o kwotę 1000.000 zł ma na celu wyposażenie spółki w środki finansowe niezbędne do wykupu zobowiązań likwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz w likwidacji.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

                                                                                  
Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-01 10:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 12:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10800
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 12:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26