BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Audyt wewnętrzny  to narzędzie zarządzania służące Staroście do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że:

 • cele i zadania postawione przed Starostwem sa realizowane
 • procedury i przepisy prawa są wdrażane i przestrzegane
 • mechanizmy i procedury stanowiące system kontroli wewnętrznej są adekwatne i skuteczne dla prawidłowego działania Starostwa.

Audyt obejmuje przegląd, ocenę  i weryfikację stopnia przestrzegania efektywności i adekwatności mechanizmów kontroli. W Starostwie są wprowadzone standardy audytu, kodeks etyki audytora oraz karta audytu. Audyt wewnętrzny może objąć zakresem swego badania wszystkie obszary działania Starostwa. 
Zadania Wydziału Audytu i Kontroli "KO" reguluje § 40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Czorny
  data wytworzenia: 2007-01-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-16 10:44
 • zmodyfikował: Strzyżewski Mariusz
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-05 12:06

Banery